Menu

Pražská NEJ

Odkaz vlasteneckých snah - Národní muzeum

Odkaz vlasteneckých snah – Národní muzeum

Dnešní příspěvek je zaměřen na jedno z největších děl české architektury devatenáctého století. Připomeneme si nynější horní dominantu Václavského náměstí, která jej noblesně ukončuje. Tato budova představuje dovršení mnohaletého úsilí českých obrozenců, vědců a také mecenášů, kteří se o vznik tohoto díla zasloužili. Řeč je samozřejmě o Národním muzeu. Snahy o zbudování této instituce se […]

Odkdy jezdí pražské metro?

Odkdy jezdí pražské metro?

Denně využije toto pražské přepravní médium průměrně více než milion dvě stě tisíc obyvatel ze všech koutů světa. Naše úvahy, zda použít podpovrchovou dopravu či jinou pozemní variantu, jsou již tak automatické, že si málokdo při svých cestách uvědomí, kdy vlastně pražské metro vzniklo. Letos tomu bylo čtyřicet jedna let, co se v Praze otevřely […]

Která pražská jídelna byla nejvyhlášenější?

Která pražská jídelna byla nejvyhlášenější?

Dnes se podíváme na zoubek jedné z nejznámějších nárožních budov v Praze. Nachází se v samém centru, na roku Příkopů a Václavského náměstí. V minulosti byla velmi proslulá, nejen pro své architektonické kvality, ale hlavně pro pestrou nabídku gastronomických zážitků, které poskytovala. Ano, hádáte správně, jedná se o budovu Koruna s legendárním automatem. Palác Koruna […]

Betlémská kaple kubistická

Betlémská kaple kubistická

Když se řekne Betlémská kaple v Praze, většině lidí se vybaví ona zrestaurovaná kaple na Novém městě, kde kázal samotný Jan Hus. Dnes se však zaměříme na její „kolegyni“, která se nachází na nenápadném místě na Žižkově. Kdybyste ji hledali naslepo, mohli byste bloudit celé hodiny a možná s nejistým výsledkem. Kaple je totiž důmyslně […]

"Kolik má Praha věží, spočítá někdo stěží..."

„Kolik má Praha věží, spočítá někdo stěží…“

…zpívají Kašpárek v rohlíku ve své písničce Počítání. Praha stověžatá – jde jen o obrazné rčení, neboť věže počítalo již hodně osob a spolků a pokaždé došli úplně k jinému číslu. Navíc samozřejmě věže přibývají… V 19.století počítal pražské věže český matematik a filozof Bernardo Bolzano (jeho otec byl Ital, proto to jméno). Ten byl […]

Ďáblický háj

Ďáblický háj

Ďáblický háj je vlastně ostrovem, který byl kdysi bičován vlnami mořského příboje. Ale to už bylo všechno dávno, před nějakými 98 milióny let. Dnes je to velice příjemný lesopark, což je synonymum pro parkově upravený smíšený les či příměstský les. Tento lesopark se k severu otevírá do volné krajiny směrem ke vsi Ďáblice. Na jižní […]

První mateřské školy v Praze

První mateřské školy v Praze

Předchůdkyněmi mateřských škol byly tzv. Opatrovny. První byla založena na Hrádku pod Emauzy v roce 1832, kdy vznikla tato potřeba zařazením žen do pracovního procesu. Průkopníkem opatroven byl osvícený Jan Svoboda, který dokonce sám vydával didaktická díla jako Školka, Malý čtenář, Malý písař, Malý Čech a Němec. Další éru nastartoval Friedrich Fröebel, který zakládal v […]

Most inteligence - mohl mít evropské prvenství

Most inteligence – mohl mít evropské prvenství

Branický most (lidově zvaný též Most inteligence) je železniční most s chodníkem pro pěší, přemosťující údolí Vltavy v jižní části Prahy mezi Malou Chuchlí a Braníkem, budovaný v letech 1949–1955 a pro železniční dopravu zprovozněný 30. května 1964. Oficiálně pojmenován jako Branický v roce 1969. S délkou 910 m mohl být nejdelším železničním dvoukolejným železobetonovým […]

Vysílání z Petřínské rozhledny

Vysílání z Petřínské rozhledny

Petřínská rozhledna má mnohá prvenství. Díky ní bylo dosaženo úspěchů tehdy československé televize. První pravidelné televizní vysílání (1953) První přímý přenos ze sportovního utkání (1955), hokejové utkání ČSSR s týmem IF Lexand na Štvanici První mezikontinentální přenos (1963), zahájení Valného shromáždění OSN v New Yorku První televizní přenos z měsíce (1969), přistání US kosmonautů První […]

Seriál z Letné - nejstarší dochovaný kolotoč na světě

Seriál z Letné – nejstarší dochovaný kolotoč na světě

Letenský kolotoč nemá ve světovém kontextu obdoby, jde o vůbec nejstarší dochovaný kolotoč. Vzniknul v roce 1892 a nejdříve stával na Královských Vinohradech u slavné výletní restaurace Kravín. Protože to tam bylo ale trochu z ruky, tak se majitel kolotoče pan Nebeský rozhodl přenést kolotoč na nějaké lukrativnější místo. To se mu podařilo nalézt o […]

Česká protialkoholní záchytka vzorem pro svět

Česká protialkoholní záchytka vzorem pro svět

První protialkoholní záchytka u nás byla otevřena v roce 1951 v dnes již věhlasné ulici… Stala se českým vývozním artiklem – protože se osvědčila, byla potom po pražském vzoru zřizována i jinde ve světě (např. záchytka v americkém St. Louis má zmínku o první pražské záchytce i ve své zakládací listině). Prvním hostem zde byl […]

První vánoční stromek v Praze

První vánoční stromek v Praze

První vánoční stromek v Praze se údajně objevil v Libni, v zámečku Ztracená Varta, o kterém už jsme psali… Pražané začali nejdříve ze všech českých měst uplatňovat zvyky z okolních zemí a roku 1812 se tu rozsvítil první vánoční stromeček v Libni na zámečku Ztracená Varta, který už dnes bohužel neexistuje. Rozsvítil ho ředitel pražského […]

Osa Karlovo - Václavské - Senovážné nám.

Osa Karlovo – Václavské – Senovážné nám.

Karel IV. výstavbu Nového Města samozřejmě neponechal živelnému rozvoji. Tři hlavní náměstí tak v jedné přímce spojuje jedna ulice – dnes Jindřišská alias Vodičkova. Protažené podélné osy (tj. dlouhé strany) těchto tří náměstí se protínají v průsečíku ulice Na můstku a Rytiřské. Karlovo náměstí, původně Dobytčí trh, je největším náměstím v ČR a jedním z […]