Menu
Program
Program

Poutavé vycházky Prahou s profesionálními průvodci, akce pro školy i teambuilding pro firmy a skupiny.
Česky a anglicky.

Vycházky s Prahou Neznámou jako dárek
Vycházky jako dárek

Zakupte svým blízkým unikátní dárek - poukaz na vycházku s Prahou Neznámou.

Santini v Praze
Santini v Praze

Seznamte se s nesmazatelným stylem slavného italsko-českého architekta v Praze

previous arrow
next arrow

Malá Strana

Menší Město pražské bylo založeno na zeleném drnu králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Město se původně nazývalo Nové Město pražské a bylo navrženo na konceptu pravidelného půdorysu s velkým obdélníkovým náměstím s kostelem uprostřed a pravoúhlou sítí ulic. Podstatně bylo rozšířeno v době vlády císaře Karla IV, který nechal vystavět nové opevnění – Hladovou zeď. Ke zdi se váže pověst, že ji nechal postavit z důvodu tehdejší velké nezaměstnanosti a hladu a tímto zajistil obživu spoustě lidem. Je to však jen pověst, zeď měla význam fortifikační. Současně však Karel IV. založil vlastní Nové Město pražské a tím došlo k přejmenování dnešní Malé Strany na Menší Město pražské. V roce 1541 postihl Malou Stranu velký požár, kterému padlo za oběť 133 domů z 211. Malá Strana podstatně ožila za panování císaře Rudolfa II, který přemístil císařský dvůr do Prahy. Na Malé Straně jakožto podhradí pražského hradu vznikaly paláce šlechty. V době třicetileté války zpustošila Malou Stranu švédská vojska, která obsadila levý břeh Vltavy a vyplenila jej. Po třicetileté válce začala Malá Strana získávat ráz rezidenční barokní čtvrti s mnoha šlechtickými paláci, kostely i kláštery, na rozdíl od Starého a Nového města, kde zůstávají především měšťanské domy a drobná řemesla. Po vzniku jednotné Prahy v roce 1784 se Malá Strana stala její III. čtvrtí. Dnes je Malá Strana spolu s Hradčany nejzachovalejším historickým celkem, který si plně zachoval svůj původní charakter a slouží i mnoha filmařům z celého světa jako unikátní prostor.

Větší část Malé Strany s historickou zástavbou se nachází v Praze 1. Menší část, původně na území barokních hradeb, později zastavěná historizujícími činžáky, je na Praze 5. Na rozloze 1,4 km2 žije dnes necelých 6,5 tisíce obyvatel.

  • 1257 – založena
  • 1784 – sloučena s Prahou

Články o Malé Straně

Malá Strana v 20. století

Malá Strana v 20. století

Na Malou Stranu a Hradčany 20. století se přijďte podívat v rámci komentované vycházky Prahy Neznámé... Na hranici mezi Hradčany a Malou Stranou a tedy i na hranici Úvozu a Nerudovy ulice se nacházejí dva pozoruhodné domy. Oba byly postaveny až v...
Noc kostelů na Malé Straně

Noc kostelů na Malé Straně

Kostel Panny Marie Pod Řetězem Má velmi zajímavý název a neméně nezvykle i vypadá. Nedříve si vysvětlíme původ tohoto zvláštního pojmenování. Celý název kostela byl původně s archaickým dovětkem „konce mosta“. Jak dovětek napovídá, kostel, jež byl sou...
Vycházka na Kampu

Vycházka na Kampu

1 Most Legií Most spojující Národní třídu s Vítěznou ulicí stojí na svém místě již téměř sto dvacet let, a tak si dnes již jen málokdo vzpomene na jeho předchůdce, most císaře Františka I. Byl postaven v letech 1839–1841 a sloužil až do samého kon...
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Zanechte svůj komentář

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášeni. Přihlásit »