Menu

Vyšehradský tunel – svého času nechtěný

0
Vyšehradský tunel - svého času nechtěný

Pod památným vrchem Vyšehrad, se stejnojmennou bazilikou se vypíná masivní vyšehradská skála. V časech minulých zde byl proražen tunel. Vypadá, jako by na tomto místě byl snad odnepaměti. Opak je pravdou…Vyšehradský tunel dnes každodenně umožňuje zdolávat Pražanům cestu z Podolí do Nového města. Ještě v roce 1900 byste však museli použít zdejší přívoz.

Ten měl dlouhou tradici. Právo na provozování přívozu udělila vyšehradská kapitula obci Podolí již v roce 1222. Od té doby jeho trasa vedla po pravém břehu právě kolem vyšehradské skály. Historicky doložen je od roku 1885 a fungoval až do roku 1904. Výjimkou bylo období tramvajové výluky v letech 1975 – 1982, kdy sloužil jako náhradní doprava s označením X-700. Tato výluka byla brána s velkým humorem a podnítila mnoha žertů na toto téma: „Paní tramvaj nejede, musíte si přestoupit na parník.“, nebo „Pane profesore, jdu pozdě, protože mi ujela loď.“

Postupem času byl na úpatí vyšehradské skály postaven i domek přívozníka, který zde chudák byl vystavován neustálému řádění povodní. Domek zde stál ve své nachýlené podobě až do roku 1902, kdy byl kvůli blížící se stavbě tunelu částečně ubořen a částečně včleněn do terénu.


Samotný počátek stavebních prací sahá do 26. května 1902. Možná se domníváte, že tunel byl všemi nadšeně očekáván, ale nebylo to tak docela. Mnozí namítali, že bude narušen pohled na věhlasnou a historicky ceněnou vyšehradskou skálu a stavěli se proti. Aby se kritikům dostalo zadostiučinění, Na proraženém tunely byly vyvedeny prvky v historizujících formách. Proto tu nalezneme ony portály s romantickými cimbuříčky. U severního vjezdu byla umístěna pamětní deska autora první české učebnice geologie Jana Krejčího (dnes již nedochovaná). Největší stavební práce (včetně potřebného zvýšení terénu) byly provedeny v roce 1903 a o rok později již byl tunel otevřen veřejnosti. Slavnostního zahájení provozu se dočkal 11. prosince 1904. Od roku 1910 tunelem vede tramvajová trať, v letech 1949-67 jste se tunelem mohli svést také trolejbusem.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Zanechte svůj komentář

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášeni. Přihlásit »