Menu

Petr Ryska

Nikolajka - bydlení na zámečku!

Nikolajka – bydlení na zámečku!

Většina Pražanů zná Nikolajku jako zimní stadion, ale už málokdo jako historickou usedlost! Dostaneme se k ní tak, že hned za stadionem odbočíme doprava, projdeme malý parčík a už ji vidíme! Usedlost se ale takto nenazývá po nějakém ruském bohatýrovi, jak by se snad vzhledem k rusofilním náladám v době národního obrození dalo očekávat, nýbrž […]

Nejkratší most přes Vltavu

Nejkratší most přes Vltavu

…je most Svatopluka Čecha. Je dlouhý 169 metrů a 16 m široký. V Praze funguje už od roku 1908. Díky své obloukové železné konstrukci a plastikám z litiny a bronzu se stal jedním z významných mostů evropského stavitelství jako chráněná technická památka. A ještě ke všemu je to jediný secesní most v Praze! Čechův most […]

Kostel Panny Marie Pod Řetězem

Kostel Panny Marie Pod Řetězem

Znáte ho? Když přejdete Karlův most do Mostecké ulice, dáte se první doleva a jste tam. Má velmi zajímavý název a neméně nezvykle i vypadá. Nedříve si vysvětlíme původ tohoto zvláštního pojmenování. Celý název kostela byl původně s archaickým dovětkem „konce mosta“. Jak dovětek napovídá, kostel, jež byl součástí opevněné komendy Johanitů (řádu maltézských rytířů), […]

Praha stověžatá

Praha stověžatá

Na začátku 19. století napočítal matematik bernardo Bolzano v Praze 103 věží (bez vodáren a měšťanských domů) a odtud vzniklo i pojmenování – Praha stověžatá. Dnes se oficiálně podle Pražské informační služby (PIS) v Praze uvádí přes 500 věží. Ve skutečnosti jich bude (několik) tisíc. Záleží na tom, co vlastně za věž pokládáme. Je tady totiž […]

Máte rádi polévky?

Máte rádi polévky?

Neboli jste polívkoví? Pak právě pro vás je tady polévku.cz. Jde o samoobslužnou restauraci rodinného typu, kde jak sami říkají, vaří pokrmy s láskou a především z domácích ingrediencí, i když na moderních gastro zařízeních, aby bylo finální jídlo co nejzdravější. A pozor! Mají vlastního kurýra, který vám v rámci části Vinohrad a Vršovic ochotně […]

Horečka sobotní noci na Barrandově

Horečka sobotní noci na Barrandově

Osazenstvo z nóbl Barrandovských teras, které nechtělo odjet večer zpět do svých domovů, mohlo vychutnávat okamžiky zapadajícího slunce v Trilobit baru… Orchestr se pro ty neunavitelné přesouval z teras do flexibilnějšího Trilobit baru. Noc si tak mohli užívat za zvuků charlestonu, foxtrotu, slow-foxu či swingu. Mnozí se bavili až do rána a zůstávali i na […]

Nejdelší barokní stavba v Praze

Nejdelší barokní stavba v Praze

…je Černínský palác na Loretánském náměstí. Je dlouhý 150 metrů. Průčelí je děleno 30 polosloupy. Palác nechal postavit Jan Černín z Chudenic. V paláci byla po dokončení v roce 1677 umístěna mj. proslulá černínská obrazárna a další sbírky. Černínové se ale stavbou natolik zadlužili, že palác museli prodat a od roku 1777 nebyl trvale obydlen. […]

Zázrak na Břevnově

Zázrak na Břevnově

Je to skoro jako zázrak a dobře :), že se na takto exponovaném místě v Praze 6, blízko Pražského hradu, podařilo zachovat starou vesničku. Najdeme ji v horní části Břevnova, v okolí ulice Za Strahovem. Jedná se o starobylou vesnickou zástavbu bývalé osady Tejnka uprostřed moře bytových domů. Stalo se tak i díky občanské iniciativě […]

Zlatá Letná

Zlatá Letná

Ten třpytící se obrovský blok stojící na Letenské pláni se jmenuje Molochov. Původně se měl skládat z různých funkcionalistických domů projektovaných rozdílnými architekty. To se ale tehdejšímu magistrátu, kde se jen nehádali mezi sebou jako dnes, kdo víc škodí Praze, ale skutečně dbali o město, příliš nelíbilo. Magistrátní stavební úředníci tak vyžadovali jednotný vzhled celého bloku, […]

Výkladní skříň kutilů

Výkladní skříň kutilů

To je bývalá Kolonie Za Horou. Za první republiky kolonie nezaměstnaných dělníků, kteří neměli peníze na placení nájemného v činžovních domech. Stavby vznikaly živelně na ne příliš žádaných pozemcích na severním svahu v údolí Rokytky, bez dopravního spojení, kdy nejbližší tramvajová zastávka byla až U Kříže (dneska Spojovací). Domky byly provizorního charakteru, který se v […]

Karlov - byl to ďábel nebo ne?

Karlov – byl to ďábel nebo ne?

Karlov…správně kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově! Je původně gotický, barokně přestavěný. Když se vracíte po D1 přes Nuselský most do centra, nelze ho přehlédnout. A právě tento růžový kostel se třemi kopulemi je spojen s jednou strašidelně-konstruktivní pověstí. Za vším bude žena, a to dcera novoměstského starosty, do které se zamiloval […]

Nejvyšší a nejdelší církevní stavba v Praze

Nejvyšší a nejdelší církevní stavba v Praze

…mohla být stavba chrámu Svaté Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Kostel byl postaven Karlem IV.. Klenba chrámu měla dosáhnout 40 metrů a jeho délka 102 metrů. Pokud by se tak stalo, končil by až u pomníku Jungmanna. Chrám byl ale nedokončen z válečných důvodů a klenba chóru se zřítila. Byla obnovena až začátkem 17.století […]

Pražská Pisa

Pražská Pisa

Ke Slovanskému ostrovu je připojena věž všem známého Mánesa, ale co už není tak známé, je fakt, že je odkloněna téměř 70 cm od své osy. Jde o bývalou Štítkovskou vodárenskou věž, která má tuhý kořínek a existuje mezi námi přes všechny katastrofy, které ji postihly. Byla postavena v roce 1495, ale pak už to […]