Menu

Bývalá Kaple Božího Těla na Karlově náměstí

Bývalá Kaple Božího Těla na Karlově náměstí

Uprostřed Karlova náměstí, dříve Dobytčího trhu, kdysi stála Kaple Božího Těla. Byla postavena v gotickém stylu a měla centrální tzv. polygonní věž.

V těchto místech dříve stávala dřevěná věž a tato kamenná ji nahradila roku 1393. Na Karlově náměstí vydržela dlouhých 400 let. Až v roce 1784 byla odsvěcena a roku 1789 prodána měšťanu V. Lieberovi s tím, aby ji zbořil. Už v té době totiž začala překážet komunikaci z dnešní Ječné ulice.

Ve věži byly vystavovány první pátek po Velikonocích svaté ostatky získané Karlem IV. Např. trny z Kristovy koruny, Longinovo kopí, části z dřeva kříže, z ubrusu z Poslední večeře nebo z Kristových rouch.

Podle historických záznamů se na tuto událost sjeli poutníci a ti zaplnili celé náměstí. Velká koncentrace lidí při takových svátcích byla využívána k vyhlašování různých ustanovení. Byla zde vyhlášena částečná konfiskace důchodů a majetku pražských duchovních, odboj proti Zikmundovi nebo Basilejská kompaktáta jejichž desky byly poté zasazeny přímo do zdi kaple a Pražané kolem nich chodili s velkou vážností. Kázal zde Thomas Müntzer a kaple také sloužila pohřbům univerzitních profesorů a vědců.

Do roku 1610 se ke kapli Božího Těla také konala třídenní smuteční procesí z Karolina u příležitosti výročí smrti Karla IV. Po bitvě na Bílé hoře připadla kaple do správy Jezuitů a v době rekatolizace se odtud prý ozývaly nářky mučených protestantů…

Share Button
Print Friendly, PDF & Email