Menu

Z minulosti

První vánoční stromek v Praze

První vánoční stromek v Praze

První vánoční stromek v Praze se údajně objevil v Libni, v zámečku Ztracená Varta, o kterém už jsme psali… Pražané začali nejdříve ze všech českých měst uplatňovat zvyky z okolních zemí a roku 1812 se tu rozsvítil první vánoční stromeček v Libni na zámečku Ztracená Varta, který už dnes bohužel neexistuje. Rozsvítil ho ředitel pražského […]

Etymologie petřínského názvu Nebozízek

Etymologie petřínského názvu Nebozízek

Nebozízek na pražském Petříně je výletní restaurace, ale nejen to, jmenuje se tak i okolní zahrada o velikosti 8 ha. Obě jsou chráněny jako kulturní památky. Zahrada Nebozízek je vlastně obklopena Kinského zahradou, Seminářskou zahradou a dole ohraničena Újezdem. Co je úsměvné, že „Spolek pro povznesení návštěvy cizinců v Praze“ žádal v 19.století o povolení […]

Čtyři Karlovy fakulty

Čtyři Karlovy fakulty

Ještě jednou se v tomto týdnu vrátíme ke Karlu IV., tentokrát jako zakladateli univerzity v Praze roku 1348. Aby se na tuto významnou událost nezapomnělo, byl na Křižovnickém náměstí vybudován pomník, hned vedle Staroměstské mostecké věže, kde Karel trůní s hlavou na stranu. Na tomto pomníku stojí Karel IV. na vrcholu, držící zakládací listinu univerzity […]

Bývalá Kaple Božího Těla na Karlově náměstí

Bývalá Kaple Božího Těla na Karlově náměstí

Uprostřed Karlova náměstí, dříve Dobytčího trhu, kdysi stála Kaple Božího Těla. Byla postavena v gotickém stylu a měla centrální tzv. polygonní věž. V těchto místech dříve stávala dřevěná věž a tato kamenná ji nahradila roku 1393. Na Karlově náměstí vydržela dlouhých 400 let. Až v roce 1784 byla odsvěcena a roku 1789 prodána měšťanu V. […]

Karel IV. a jeho krční páteř

Karel IV. a jeho krční páteř

To, že stopy Karla IV. najdeme v Praze, zvlášť na Novém Městě, které založil, všichni víme. Ale co si možná každý neuvědomí je, že je znázorňován na většině svých portrétů a soch s hlavou nakloněnou doprava… Vysvětlení je prozaické. Karel měl problémy s krční páteří. Hypotézy jsou všelijaké – pokus o otravu způsobil ochrnutí, projev […]

Dům U kaštanu po amputaci křídla

Dům U kaštanu po amputaci křídla

Ač si to ledackdo neuvědomí, ta budova není úplná… Dům U kaštanu v Břevnově byl postaven na začátku 19. století jako výletní místo. Tento klasicistní dům kromě toho, že byl nedělním cílem Pražanů, byl také útočištěm společenských uskupení – Sokola, hasičů i dělnického hnutí, které zde založilo Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu (1878). Neštěstí se stalo […]

Odkud název hospody Na Slamníku

Odkud název hospody Na Slamníku

Tato legendární bubenčská hospoda byla v první polovině 19.století pojmenovaná podle krejčovské slavnosti „Slamník“, tehdy německy zkomoleno jako „Štrozok“. Přijďte si poslechnout víc na komentovanou vycházku Prahy Neznámé po staré Bubenči. V úterý po velikonocích se neslo na bidle vyzdobené plátno vycpané slámou. Na tomto „slamníku“ byly připevněny hadrové loutky znázorňující pannu a mládence. Pražstí […]

Cliff House - inspirace pro Barrandovské terasy

Cliff House – inspirace pro Barrandovské terasy

Vyhlídková restaurace Cliff House byla inspirací podnikatele Václava Havla, když v roce 1924 navštívil Spojené státy. Uchvátila ho v San Franciscu na útesu nad Tichým oceánem. Po návratu do Prahy proto pověřil architekta Maxe Urbana vyprojektováním podobné restaurace na Barrandově. Cliff House v podobě viktoriánského zámku na obrázcích existoval pouhých 11 let. Byl vystavěn roku […]

Co se skrývá ve vyšehradské skále?

Co se skrývá ve vyšehradské skále?

K žádnému místu v Praze a v celých Českých zemích se neváže tolik pověstí a dohadů jako k Vyšehradu. Vyšehradská skála je prý navíc provrtána obrovským množstvím různých chodeb a podzemních prostorů, kam dosud ještě nikdo nepronikl. Toto, dnešním očím skryté podzemí, vzniklo ještě v románských a gotických dobách před vypleněním Vyšehradu husitskými vojsky v […]

Nešťastné Komenského náměstí na Žižkově

Nešťastné Komenského náměstí na Žižkově

V roce 1973 rozhodl tehdejší Národní výbor hl.m. Prahy o zbourání skoro celého prý chatrného Žižkova. Zůstat stát měl jen kostel, radnice, budovy škol a několik roháků. Město přestalo do oprav domů na Žižkově investovat a činžáky tak začaly opravdu chátrat. A to bylo právě to, co představitelé minulého režimu očekávali. Teď mohli argumentovat, že […]

Ztracená varta

Ztracená varta

Už první pohled na starou fotografii tohoto úžasného zámečku v Libni mne fascinoval. Škoda, že se z něj nezachovalo více než jen název hostince Na Ztracené vartě v ulici Na Vartě. A to přitom samotný letohrádek nestával přímo nad dnešním hostincem, jak jsem se původně domníval, ale až v ulici s neméně přitažlivým názvem Čertův […]

Výstavní stánek luxusní restaurací

Výstavní stánek luxusní restaurací

Znáte ten romantický pavilónek na Letné při pohledu z druhé strany Vltavy, včetně pohledu z Karlova mostu? Mnozí jistě vědí, že se jedná o velice luxusní restauraci, kolem které je lepší se projít a pokochat se pohledem na Prahu. Ale možná už nevědí, že se jednalo původně o umělecké ztvárnění poutače sléváren knížete Viléma Hanavského […]

Osa Karlovo - Václavské - Senovážné nám.

Osa Karlovo – Václavské – Senovážné nám.

Karel IV. výstavbu Nového Města samozřejmě neponechal živelnému rozvoji. Tři hlavní náměstí tak v jedné přímce spojuje jedna ulice – dnes Jindřišská alias Vodičkova. Protažené podélné osy (tj. dlouhé strany) těchto tří náměstí se protínají v průsečíku ulice Na můstku a Rytiřské. Karlovo náměstí, původně Dobytčí trh, je největším náměstím v ČR a jedním z […]