Menu

Kostel Panny Marie Pod Řetězem

Kostel Panny Marie Pod Řetězem

Znáte ho? Když přejdete Karlův most do Mostecké ulice, dáte se první doleva a jste tam.

Má velmi zajímavý název a neméně nezvykle i vypadá. Nedříve si vysvětlíme původ tohoto zvláštního pojmenování. Celý název kostela byl původně s archaickým dovětkem „konce mosta“. Jak dovětek napovídá, kostel, jež byl součástí opevněné komendy Johanitů (řádu maltézských rytířů), se nacházel na malostranském předmostí tehdejšího Juditina mostu. A protože se na mostě vybíralo mýto, získal kostel název „pod řetězem“.

Kostel byl původně románský, trojlodní. Karel IV. se jej rozhodl v polovině 14. století přestavět goticky, takže byl starý románský kostel zbořen. Jenže záměr dopadl poněkud jinak, než byl zamýšlen.

Kostel byl v době vrcholné gotiky velmi významný, o čemž svědčí fakt, že zde byly vystaveny posmrtné ostatky Karla IV. i jeho syna Václava IV.

Více o tomto kostelu i jiných na Malé Straně v článku Noc kostelů na Malé Straně.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email