Menu
Program
Program

Poutavé vycházky Prahou s profesionálními průvodci, akce pro školy i teambuilding pro firmy a skupiny.
Česky a anglicky.

Vycházky s Prahou Neznámou jako dárek
Vycházky jako dárek

Zakupte svým blízkým unikátní dárek - poukaz na vycházku s Prahou Neznámou.

Santini v Praze
Santini v Praze

Seznamte se s nesmazatelným stylem slavného italsko-českého architekta v Praze

previous arrow
next arrow

Letem světem architekturou v Praze – 2. část

Letem světem architekturou v Praze - 2. část

O architektuře, stavebních slozích a jednotlivých stavbách jsou sepsány stovky knih a podrobná pojednání na Internetu. My si neděláme ambici vše obsáhnout, ale naopak shrnout do pár bodů s názornými příklady těchto stylů v Praze. Berte to jako návodnou orientaci nebo jako názorný materiál pro vysvětlování svým bližním, kteří se na tomto poli ještě neorientují. V prvním díle jsme se zabývali stylem románským, gotikou a renesancí. V druhém díle probereme manýrismus, baroko a rokoko. V dalších dílech očekávejte chronologické pořadí architektonických stylů.

Manýrismus

 • přibližně 16 – 17. století
 • označuje přechodovou fázi mezi vrcholnou renesancí a barokem, pochází z Itálie, rudolfinské období
 • charakteristické prvky – vyumělkovaný umělecký styl, manýrismus tíhne k alegorii, a jedinečnosti, pomíjivá okázalost, živelnost, záměrné deformace, převaha formy nad obsahem
 • brány
 • je toho málo, např. Rudolfův mlýn…, ve výtvarném umění

„maniera“ – styl, způsob. Pojem zavedl v 16. století Giorgio Vasari; charakterizoval jím pozdní tvorbu Michelangelovu, která se odchylovala od klasických představ o harmonii. Je velmi obtížné nalézt pomyslnou hranici mezi manýrismem a barokem.

Protože staveb v manýrismu nebylo mnoho, použijeme vzor výtvarného umění pro dokreslení…

Baroko

 • přibližně 17 – 18. století
 • vznik ve Francii
 • charakteristické prvky – projev monumentality: snaha ohromit člověka, důraz na citovost až patos, prezentace moci, elipsa nebo průniky elips, kopule, drahé materiály: zlato, vzácná dřeva, barevné mramory
 • kostely, paláce, měšťanské domy
 • z mnoha: Chrám sv. Mikuláše, Černínský palác, většina paláců na Hradčanech, Strahovský klášter, Loreta, Faustův dům, sochy na Karlově mostě…

„baroko“ – z portugalského pérola barroca – perla nepravidelného tvaru, ve středověké logice se tak označovalo vše nabubřelé, nesprávné a směšné

Rokoko

 • přibližně 18. století
 • přichází z Francie, kde je to samostatný styl, v našich zemích spíš pozdní baroko
 • charakteristické prvky – vše co v baroku, jen více zdobnější, ideálně s mušlemi
 • převážně paláce
 • v Praze ojediněle: Kolowratský palác na Malé Straně, Buquojovský palác na Velkopřevorském náměstí, Kučerův palác na Hradčanech, věž chrámu sv. Mikuláše…)

„rokoko“ = z francouzského „rocaille“ (rokaj) = termín používaný pro kamenné a lasturové útvary pobřežních skalisek (mušle)

fotozdroj náhledového obrázku: wiki – eantik.cz

Share Button
Print Friendly, PDF & Email