Menu

Výlet do Třebíče 29.4.

0
Výlet do Třebíče 29.4.

V sobotu 29.4. se vydáme na výlet za architektonickým dědictvím našich měst. Nyní do malebné Třebíče, kde toho budeme mít ke zkoumání opravdu nespočet. Nejen, že se zde nachází unikátně dochované bývalé židovské město s hřbitovem a dvěma synagogami, ale také je zde jedna z nejcennějších památek z přelomu románského a gotického stavebního slohu. Jedná se o kostel svatého Prokopa, jehož některé části jsou stavěny v románském stylu, ale objevují se zde již gotické oblouky a nádherné lomené klenby. Není tedy divu, že Třebíč se dostala i na seznam světového dědictví UNESCO.Třebíč – Centrum židovské kultury i románské gotiky

Na co se můžete těšit:

- po příjezdu se vydáme do židovské čtvrti. Navštívíme interiér Zadní synagogy, které se také říkalo “Nová”. Pak budeme pokračovat procházkou židovským městem a ukážeme si, jak se zde žilo židovské komunitě a kde se nacházeli důležité obchody a provozovny. Dojdeme také k velice ceněnému domku Seligmanna Bauera z konce osmnáctého století, kterým procházely hlavně ženy. Sousedí totiž se synagogou a byl zde přístup na ženskou galerii.
- poté se přesuneme na Karlovo náměstí, lidově se mu sice říkávalo “Rynek”, ale jedná se o jedno z největších náměstí u nás. Kromě historických a historizujících domků tu nalezneme i významnou funkcionalistickou památku – budovu spořitelny ze třicátých let od architektů Bohuslava Fuchse a Jindřicha Kumpošta. (S Bohuslavem Fuchsem jsme se hojně setkali již na Brněnském výletě.)
- na náměstí si ale ukážeme i “Malovaný domek” ve kterém si Ital Francesco Calliardi zřídit svůj specifický koloniál se všemožným zbožím.
- po obědě bude následovat prohlídka s průvodcem v románsko – gotické bazilice svatého Prokopa. Historie její nynější podoby sahá až do třináctého století, jedná se o architektonicky velmi hodnotnou stavbu. Původně byla zasvěcena Panně Marii, ale to se změnilo na počátku osmnáctého století. Zde si ukážeme, o jak unikátní spojení stylů se jedná. Navštívíme také Opatskou kapli s původními freskami i nádhernou kostelní kryptu.
- a jako překvapení v Třebíči objevíme i nefalšovaný větrný mlýn, který opravdu sloužil k mletí, ale ne mouky, nýbrž třísla. Tříslo používali zdejší koželuhové. Vyrábělo se semletím stromové kůry. Původně jej vyráběli mlynáři, když nemleli obilí, ale místním výrobcům kožených výrobků se zdálo drahé. A tak si bratři Budišovští postavili mlýn svůj. Perličkou je, že když přestal sloužit své funkci, tak se v prostorách až do sedmdesátých nacházely byty.

Termín výletu: sobota 29.4.2017
Odjezd: v 8:00 ráno z Prahy, ulice na Florenci
Návrat: kolem 19. hodiny
Upozornění: kapacita výletu je omezená, viz níže (Kde se můžete hlásit)

Cena: 780 Kč

V ceně je zahrnuto:
- vstup do baziliky svatého Prokopa – zde navštívíme kromě hlavní chrámové prostory i Opatskou kapli a kryptu s unikátními klenbami.
- doprava moderním autobusem tam i zpět, přejezdy.
- výklady PN u jednotlivých památek.

V ceně není zahrnuto:
- prohlídka interiéru Zadní synagogy s průvodcem, procházka židovskou čtvrtí a vstup do interiéru domu Seligmanna Bauera. Vstupné: 150/100 Kč.
- individuální cestovní pojištění proti úrazu pro jednotlivce. (Náš autobusový dopravce je pojištěn na všechna rizika spojená s přepravou.)

Průvodce:

Kateřina Racková

Kde se můžete hlásit?

Hlásit se můžete na e-mailu info@prahaneznama.cz. Vždy prosím uvádějte o kolik míst máte zájem.
V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit. Všechny informace k zájezdu obdržíte souhrnně ještě několik dní před zájezdem.

- rezervace míst je možná do termínu 27.4.2017 .
- v případě, že bude kapacita obsazena, je možno se přihlásit jako náhradník.
- platba musí být připsána nejpozději dne 28.4.2017 na účet Prahy Neznámé, jinak může být vaše rezervace postoupena dalším zájemcům (náhradníkům).


- zájezd se bude konat za jakéhokoliv počasí.
- v případě neúčasti na zájezdu z jakéhokoliv důvodu, je možnost si za sebe (dle počtu míst) sehnat jakéhokoliv náhradníka/y. V případě, že se zákazník na zájezd nedostaví, platba propadá v plné výši.
- při nenaplnění minimální určené kapacity zájezdu si pořadatel (Praha Neznámá) vyhrazuje zájezd v předstihu zrušit.
- Praha Neznámá nenese odpovědnost za případné prodlení týkající se příjezdu autobusu do Prahy způsobené cestovními podmínkami a dalšími okolnostmi. Berte prosím v potaz, že daný čas příjezdu je pouze orientační.

Těšíme se na Vás!

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Zanechte svůj komentář

Jméno
Jméno*
E-mail
E-mail *
Web
Web