Menu
Zajděte za svou italskou rodinou na Aperitivo

Zajděte za svou italskou rodinou na Aperitivo

Jako při rodinné návštěvě, přesně takový pocit jsem měl, když jsem přišel k panu Antoniu Ciullovi do jeho království. Zpočátku vše začalo velmi všedně, vracel jsem se ve čtvrtek z práce a už se těšil domů. Bylo to na Vinohradské třídě naproti Čechovým sadům, už kousek před vchodem do metra Jiřího z Poděbrad, když začalo [...]

Románská perla mimo historické centrum

Románská perla mimo historické centrum

Je jí tribunový románský kostel sv. Bartoloměje v Kyjích, mimořádně vzácný objekt, který se řadí k tomu nejcennějšímu z románské sakrální architektury v rámci celé republiky, což potvrzuje i každá publikace zabývající se historií umění. Kyje a celá městská část Praha 14 ho tím pádem lehce umístili do svého erbu a jsou na něj patřičně [...]

Jak to je s Terezkou?

Jak to je s Terezkou?

Terezka je na Mariánském náměstí a pražané tak pojmenovali alegorickou sochu Vltavy. Terezka se jmenuje prý podle dívky, která sem chodila pro vodu. Terezka tu nepřetržitě vylévá vodu ze dvou džbánů už od roku 1816. Na větším proudu uvidíme 5 hvězdiček, což připomíná Jana Nepomuckého, patrona všech vod. Je opředena příběhem, kdy vysloužilý rytmistr bydlel [...]

Nikolajka - bydlení na zámečku!

Nikolajka – bydlení na zámečku!

Většina Pražanů zná Nikolajku jako zimní stadion, ale už málokdo jako historickou usedlost! Dostaneme se k ní tak, že hned za stadionem odbočíme doprava, projdeme malý parčík a už ji vidíme! Usedlost se ale takto nenazývá po nějakém ruském bohatýrovi, jak by se snad vzhledem k rusofilním náladám v době národního obrození dalo očekávat, nýbrž [...]

Nejkratší most přes Vltavu

Nejkratší most přes Vltavu

…je most Svatopluka Čecha. Je dlouhý 169 metrů a 16 m široký. V Praze funguje už od roku 1908. Díky své obloukové železné konstrukci a plastikám z litiny a bronzu se stal jedním z významných mostů evropského stavitelství jako chráněná technická památka. A ještě ke všemu je to jediný secesní most v Praze! Čechův most [...]

Kostel Panny Marie Pod Řetězem

Kostel Panny Marie Pod Řetězem

Znáte ho? Když přejdete Karlův most do Mostecké ulice, dáte se první doleva a jste tam. Má velmi zajímavý název a neméně nezvykle i vypadá. Nedříve si vysvětlíme původ tohoto zvláštního pojmenování. Celý název kostela byl původně s archaickým dovětkem „konce mosta“. Jak dovětek napovídá, kostel, jež byl součástí opevněné komendy Johanitů (řádu maltézských rytířů), [...]

Praha stověžatá

Praha stověžatá

Na začátku 19. století napočítal matematik bernardo Bolzano v Praze 103 věží (bez vodáren a měšťanských domů) a odtud vzniklo i pojmenování – Praha stověžatá. Dnes se oficiálně podle Pražské informační služby (PIS) v Praze uvádí přes 500 věží. Ve skutečnosti jich bude (několik) tisíc. Záleží na tom, co vlastně za věž pokládáme. Je tady totiž [...]

Máte rádi polévky?

Máte rádi polévky?

Neboli jste polívkoví? Pak právě pro vás je tady polévku.cz. Jde o samoobslužnou restauraci rodinného typu, kde jak sami říkají, vaří pokrmy s láskou a především z domácích ingrediencí, i když na moderních gastro zařízeních, aby bylo finální jídlo co nejzdravější. A pozor! Mají vlastního kurýra, který vám v rámci části Vinohrad a Vršovic ochotně [...]

Horečka sobotní noci na Barrandově

Horečka sobotní noci na Barrandově

Osazenstvo z nóbl Barrandovských teras, které nechtělo odjet večer zpět do svých domovů, mohlo vychutnávat okamžiky zapadajícího slunce v Trilobit baru… Orchestr se pro ty neunavitelné přesouval z teras do flexibilnějšího Trilobit baru. Noc si tak mohli užívat za zvuků charlestonu, foxtrotu, slow-foxu či swingu. Mnozí se bavili až do rána a zůstávali i na [...]

Nejdelší barokní stavba v Praze

Nejdelší barokní stavba v Praze

…je Černínský palác na Loretánském náměstí. Je dlouhý 150 metrů. Průčelí je děleno 30 polosloupy. Palác nechal postavit Jan Černín z Chudenic. V paláci byla po dokončení v roce 1677 umístěna mj. proslulá černínská obrazárna a další sbírky. Černínové se ale stavbou natolik zadlužili, že palác museli prodat a od roku 1777 nebyl trvale obydlen. [...]

Zázrak na Břevnově

Zázrak na Břevnově

Je to skoro jako zázrak a dobře :), že se na takto exponovaném místě v Praze 6, blízko Pražského hradu, podařilo zachovat starou vesničku. Najdeme ji v horní části Břevnova, v okolí ulice Za Strahovem. Jedná se o starobylou vesnickou zástavbu bývalé osady Tejnka uprostřed moře bytových domů. Stalo se tak i díky občanské iniciativě [...]

Zlatá Letná

Zlatá Letná

Ten třpytící se obrovský blok stojící na Letenské pláni se jmenuje Molochov. Původně se měl skládat z různých funkcionalistických domů projektovaných rozdílnými architekty. To se ale tehdejšímu magistrátu, kde se jen nehádali mezi sebou jako dnes, kdo víc škodí Praze, ale skutečně dbali o město, příliš nelíbilo. Magistrátní stavební úředníci tak vyžadovali jednotný vzhled celého bloku, [...]