Menu

Co jste nevěděli o číslech popisných

8
Co jste nevěděli o číslech popisných

Určitě víte, že na každém domě svítí modré a červené číslo. Podle modrého, orientačního se budete (celkem logicky) orientovat :), pokud budete chtít najít správnou adresu. Pokud budete chtít nahlédnout do historie domu, pomůže vám číslo červené, popisné.

Výhoda popisných čísel spočívá v tom, že každý dům má v rámci části obce (katastru) své unikátní číslo, zatímco třeba dvacítek nebo sedmiček v modrém provedení najdete na stejném území mraky. Název „popisné“ opravdu znamená, že popisuje (identifikuje) danou sídelní jednotku bez ohledu na ulici.

Nižší červená čísla označují relativně historičtější budouvy než vysoká. Čili platí úměra čím nižší, tím starší. Čísla byla dávána budovám podle doby jejich vzniku.

Začínalo se (číslo 1) obvykle nejdůležitějším domem, zpravidla veřejnou budovou (radnice, zámek, panské sídlo, fara, rychta). Co je ale s podivem – pro obce ležící u silnice bylo důležité, kde bydlela vrchnost. Číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně ze směru, odkud vrchnost přijížděla, po opačné straně se pak vracelo.

Pak jsou čísla zaokrouhlená! V dobách minulých měli zaokrouhlená čísla na svých autech sympatizanti s policií. Na poli urbanistickém byly, a to celkem logicky, protlačovány významné veřejné budouvy, jako například školy. Tak se třeba setkáte se školou, co má číslo popisné 400.

Naopak kostely, kaple a neobývané věže se nečíslují.

Na starších tabulkách se římským číslem uvádělo číslo městského okresu, a pokud se dělil na více katastrálních čtvrtí, tak i jejich název. Městských okresů bylo XIX a jejich hranice se kryly s hranicemi historických čtvrtí. Nestávalo se tak jako dnes, aby jedna čtvrť ležela ve více obvodech. Čtvrtě byly mezi vícero obvodů rozděleny až v roce 1949 a ještě více v roce 1960, a to schválně a účelově komunisty, tak aby byla narušena historická sounáležitost  se čtvrtí. Tak třeba Královské Vinohrady byly v roce 1960 uměle rozděleny mezi pět nových, arabsky číslovaných obvodů.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

8 komentářů

 1. Honza
  Honza
  | |

  Pro názornost: například vinohradská popisná čísla od 281 do 320 vznikla ve 2 etapách. První etapa byl rok 1872, kdy ještě Vinohrady a Žižkov tvořily 1 obec. Tehdy bylo na Vinohradech přiděleno třeba 15 z těchto 40 popisných čísel a 25 čísel bylo přiděleno na Žižkově. Druhá etapa byl rok 1885 (kdy už byly Vinohrady a Žižkov samostatnými obcemi), kdy bylo na Vinohradech přiděleno zbylých 25 čísel z těchto 40.
  Odymslel jsem samozřejmě situace, kdy byl dům zbourán a místo něj postaven nový se stejným čp., nebo kdy byl dům zbourán a jeho čp. zdědil nově postavený dům v úplně jiné části Vinohrad.

  Reply
 2. Honza
  Honza
  | |

  Velice matoucí je situace na Vinohradech a Žižkově. Ty totiž do roku 1875 tvořily 1 katastr. V roce 1875 měl tento katastr už asi 560 popisných čísel. Po rozdělení pak začala být v obou tehdejších obcích přidělována nejnižší čísla, která byla k dispozici (na Vinohradech ta čísla, která při rozdělení zůstala na Žižkově, a naopak) – tedy prakticky znovu od nuly. (Na Vinohradech to bylo ještě o trošku složitější). A v obou obcích trvalo asi 10 let, než se znovu dostali k číslu 560…
  V Nuslích je v ulici U Křížku na domě dodnes vidět původní „vršovické“ popisné číslo (dům totiž leží v oblasti, která byla roku 1947 přesunuta z Vršovic k Nuslím, protože už od postavení železniční trati tato oblast přirozeně spádovala do Nuslí).

  Reply
 3. Honza
  Honza
  | |

  A aby to nevyznělo příliš pesimisticky: princip „čím nižší čp., tím starší dům“ platí téměř bez výjimky např. pro čp. cca 1050 až cca 1600 na Vinohradech – jsou to domy z let 1900 – 1910, přičemž každý rok se stavělo zhruba 50 domů.

  Reply
 4. Honza
  Honza
  | |

  Další komplikace je, že v různých letech proběhly přesuny území mezi katastry (to proto, že postupným stavebním vývojem se vymezení katastrů stalo anachronickým, nesmyslným (a leckde zůstalo nesmyslné dodnes – např. mezi Modřany a Komořany)) – např. mezi Vršovicemi a Nuslemi. Při přesunu pak domy v dotyčném území (přinejmenším někdy) získaly číslo následující po nejvyšším existujícím čísle ve svém novém katastru (tedy byly např. postaveny v r. 1900, revize katastrů proběhla r. 1947, a z jejich nového popisného čísla bychom tedy usuzovali na to, že byly postaveny v r. 1947).

  Reply
  1. Svatava Doubková
   Svatava Doubková
   | |

   Děkujeme za přínosné komentáře 🙂

   Reply
 5. Honza
  Honza
  | |

  Dnes už se to nestává (je to zakázáno zákonem z roku 2000), ale ještě nedávno se to stávalo zcela běžně. Například škola z 80. let na Sibiřském náměstá v Bubenči dostala čp. 4 po zbouraném dvoru, který stál na stejném místě (v té době už v Bubenči bylo kolem 1000 domů). Nízká čísla po zbouraných domech získávaly běžně i nově postavené domy ležící úplně jinde než zbouraný dům. Například čp. zhruba od 400 do 500 po zbourané kolonii v Dejvicích (na místě dnešního hotelu Diplomat) zčásti dostaly nové domy z 50. let na Hanspaulce (v té době bylo přitom v Dejvicích už cca 2000 domů).
  A s těmi nejnižšími čísly to platí ještě méně v katastrech (v Praze ve čtvrtích), kde už při zavedení čísel popisných roku 1770 stál vysoký počet domů a od té doby jich příliš nepřibylo (v Praze je to především Staré Město, kde mohlo při zavedení popisných čísel stát dejme tomu 900 domů, a dnes je zde nejvyšším číslem popisným zhruba 1100 – tj. pouze u 200 domů můžeme z čp. odvodit jejich stáří – pokud ovšem nebyly nahrazeny novými domy…).

  Reply
 6. Petronela
  Petronela
  | |

  Ano, nová budova dostane jiné číslo, neboť popisné číslo zaniklé budovy nesmí být znova použito.

  Reply
 7. honajz
  honajz
  | |

  Stává se, že stará čísla třeba zbouraných budov dostanou posléze nějaké novostavby, nebo to platí obecně vždy s těmi nejnižšími čísly? A novostavba pak na sice stejné parcele, ale dostane už jiné popisné číslo?

  Reply

Zanechte vzkaz pro Honza Klikněte zde pro zrušení odpovědi.

Jméno
Jméno*
E-mail
E-mail *
Web
Web

/* GoOut volání skriptu, doplněno Dexus 1.11.2019 */