Menu

Univerzitní dům č.1 v Dolní Michli

Univerzitní dům č.1 v Dolní Michli

Domem s čp.1, tedy jak už to bývá, nejdůležitějším a nejstarším domem ve vsi, je Michelský dvůr. Jedná se o významnou historickou památku – dvorec vybudovaný na středověkých základech. Některé části budovy pocházejí zřejmě z 15. století.

Co možná každý neví, po roce 1622 patřil Karlově univerzitě – proto byl také nazýván Univerzitní dvůr.

Barokní části byly za klasicismu propojeny a doplněny kolem roku 1850.

Po 2. světové válce přešel Michelský dvůr do vlastnictví státu. Byly zde zřízeny byty, drobné provozovny, sklady a autoopravna. Při té příležitosti byly provedeny necitlivé zásahy do interiérů, zazděny a vybourány příčky i klenby.

Během dalších 40 let je celý Michelský dvůr zdevastován a mění se téměř v ruinu.

V letech 1994 – 98 dvorec prošel citlivou rekonstrukcí na Domov Sue Ryder, který poskytuje péči seniorům. V Domově najdeme restauraci, kulturní centrum s galerií, divadelní sál, Městskou knihovnu, kapli a dobročinný obchod.

Starobylá michelská ves se skládala ze dvou částí. Tedy z Dolní Michle, jíž vévodí a vévodil již zmíněny Michelský dvůr s domovem pro seniory (kromě toho zde najdete další velké statky a dokonce židovskou synagogu u Botiče).

Druhou částí je Horní Michle s kostelem a farou na malém náměstíčku na náhorní planině.

O obou Michlích se dočtete ve stejnojmenných článcích.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email