Menu

Nejdelší barokní stavba v Praze

Nejdelší barokní stavba v Praze

…je Černínský palác na Loretánském náměstí. Je dlouhý 150 metrů. Průčelí je děleno 30 polosloupy.

Palác nechal postavit Jan Černín z Chudenic. V paláci byla po dokončení v roce 1677 umístěna mj. proslulá černínská obrazárna a další sbírky. Černínové se ale stavbou natolik zadlužili, že palác museli prodat a od roku 1777 nebyl trvale obydlen.

V průběhu času byl pak v paláci lazaret, útulek pro chudé, ale také kasárna. Dnes tu sídlí ministerstvo zahraničních věcí.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email