Menu
Program
Program

Poutavé vycházky Prahou s profesionálními průvodci, akce pro školy i teambuilding pro firmy a skupiny.
Česky a anglicky.

Vycházky s Prahou Neznámou jako dárek
Vycházky jako dárek

Zakupte svým blízkým unikátní dárek - poukaz na vycházku s Prahou Neznámou.

Santini v Praze
Santini v Praze

Seznamte se s nesmazatelným stylem slavného italsko-českého architekta v Praze

previous arrow
next arrow

Soutěž k vycházce Společenský život za první republiky

Soutěž k vycházce Společenský život za první republiky

Praha Neznámá vyhlašuje soutěž k vycházce Společenský život za první republiky.

Soutěžním úkolem bude co nejoriginálněji odpovědět na otázky spojené s obdobím první republiky.

Soutěžní otázky:

1.kolo:
Jakou postavu z období 1. republiky byste chtěli potkat a proč?

2.kolo:
Jak se jmenovala první ženská vítězka slavného automobilového závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště? Zároveň označte osobu, kterou byste s sebou chtěli vzít na party a napište proč

3.kolo:
V jakém slavném komplexu budov na Václavském náměstí sídlil módní salon Podolská, ještě než se přestěhoval do paláce Adria? Zároveň označte osobu, kterou byste s sebou chtěli vzít na party a napište proč

 

Soutěž proběhne proběhne ve třech kolech, kdy dojde k vyhodnocení vašich odpovědí.

V prvním kole posílejte vaše odpovědi do 24. října a do 7 dnů dojde k vyhlášení 3 vítězů, z nichž každý obdrží 1 DVD s první řadou úspěšného televizního seriálu „První republika“

V druhém kole posílejte vaše odpovědi do 8. listopadu a do 7 dnů dojde k vyhlášení 3 vítězů, z nichž každý obdrží vstup pro sebe i svůj doprovod na závěrečný slavnostní večírek k ukončení druhé řady seriálu První republika, který se uskuteční 2. prosince v pražském prostoru Sacre Coeur

Ve třetím kole posílejte vaše odpovědi do 23. listopadu a do 7 dnů dojde k vyhlášení 3 vítězů, z nichž každý obdrží vstup pro sebe i svůj doprovod na závěrečný slavnostní večírek k ukončení druhé řady seriálu První republika, který se uskuteční 2. prosince v pražském prostoru Sacre Coeur

Odpovídejte prosím v komentářích pod příspěvkem na facebookových stránkách Prahy Neznámé

 

stred_na-sirku_51


 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I.               Obecná ustanovení
1.Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Praha Neznámá s.r.o., se sídlem Zubrnická 845/1, Praha – Prosek, IČO 04838297
2.Soutěží se rozumí fanouškovská soutěž založená na principu zaslání soutěžního příspěvku prostřednictvím sociální sítě Facebook.
3.Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
4.Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook  od 17.10. 2017 do 30.11. 2017
II.              Soutěžící
1.     Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
2.     Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms/update.
3.Účast soutěžícího v soutěži je založena doplněním komentáře do bubliny u zveřejněné fotografie (dále jen „soutěžní příspěvek“ nebo také jen „komentář“).
4.Uveřejněním soutěžního příspěvku na Facebooku uděluje soutěžící pořadateli souhlas k zařazení soutěžního příspěvku do soutěže a ke zveřejnění soutěžního příspěvku také na webové stránce pořadatele.
III.            Výherci,  výhry a způsob určení výherců
  1. V soutěži bude vybráno celkem 9 výherců. V prvním kole dojde k vyhlášení 3 vítězů, z nichž každý obdrží 1 DVD s první řadou úspěšného televizního seriálu „První republika“. V druhém kole dojde k vyhlášení 3 vítězů, z nichž každý obdrží vstup pro sebe i svůj doprovod na závěrečný večírek k ukončení druhé řady seriálu První republika, který proběhne 2. prosince v pražském prostoru Sacre Coeur. Ve třetím kole dojde k vyhlášení 3 vítězů, z nichž každý obdrží vstup pro sebe i svůj doprovod na závěrečný večírek k ukončení druhé řady seriálu První republika, který proběhne 2. prosince v pražském prostoru Sacre Coeur
2.Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
3.Pořadatel určí výherce následujícím způsobem: Ze všech soutěžních příspěvků vybere porota pořadatele ten nejoriginálnější komentář.
4.Výherce bude pořadatelem informován označením v příspěvku a prostřednictvím direct message do 31.10. resp.15.11.10 resp.30.11.2017.
5.V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do dvou dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká.
6.Výherce výhru převezme v kanceláři Prahy Neznámé Koněvova 141, Praha 3, 3. patro, č. dv. 307c
7.Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.
IV.            Závěrečná ustanovení
1.Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
2.Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
3.Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů
4.Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook  Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
5.Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese DOPLNIT MAIL či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách Prahy Neznámé na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 000075382/017 ze dne 2.10 2017.
6.Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Facebooku pořadatele.
7.Tato pravidla se zveřejňují na webu Prahy Neznámé a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email