Menu

Hájkova kronika – ač populární, spíše smyšlená

0
Hájkova kronika - ač populární, spíše smyšlená

Velice populární českou kronikou byla bezesporu kronika Václava Hájka z Libočan, která vyšla v roce 1541. Tento kronikář měl, soudě dle jeho díla, velice bujnou fantazii, protože kromě jiného jako první přichází s údajným přesným rokem založení Vyšehradu, kterým je rok 682…??

Historici dnes nepochybují o tom, že si datum založení Vyšehradu a všechna další data týkající se prvních přemyslovských knížat, vymyslel. Na území Vyšehradu se provádělo několik archeologických výzkumů, nejčastěji pod vedením pana doktora Bořivoje Nechvátala. A díky nim se většina dnešních historiků přiklání k názoru, že první obydlí na Vyšehradě vzniká až v polovině 10. století.

O vzniku Vyšehradu existuje poměrně velké množství pověstí od různých autorů, které se rozcházejí ohledně stáří Vyšehradu i toho, zda bylo toto místo založeno již kněžnou Libuší či nikoliv…
Autor kroniky si také vymyslel řadu dalších pověstí, například tu o Horymírovi s Šemíkem.

Hájek možná nebyl autentický a příliš pravdivý, ale upřímně řečeno, byl to hezký počin, jak českou historii zpopularizovat a zapsat ji do vědomí všech. Následně skrze Jiráskovy Staré pověsti české, které jsou (nebo už nejsou?) povinnou školní četbou.

Má zásluhu ten, kdo správně převypráví strohá fakta nebo ten, co je zpopularizuje a zpřístupní širším masám…? Dle názoru některých lidí by se Hájek mohl dnes s úspěchem živit jako autor telenovel, ale kdo z nás nezná jeho kroniku a kdo z nás nezná Aloise Jiráska, který z něho vychází…?!

Vždyť i slavný sochař Václav Myslbek ztvárnil ve svých sochách legendární postavy…

Dozvíte se mnohem více, jak to tenkrát bylo, v komentované vycházce Prahy Neznámé o Vyšehradě

Share Button
Print Friendly

Zanechte svůj komentář

Jméno
Jméno*
E-mail
E-mail *
Web
Web