Menu

Karlín – 1. pražské předměstí…

0
Karlín - 1. pražské předměstí...

Karlín za dobu své existence prošel nesčetnými proměnami. Tak jako u většiny ostatních čtvrtí se jeho historie odvíjí od raného věku českých dějin. První zmínka pochází již z roku 993, kdy je uveden mezi pozemky Břevnovského kláštera. Ten založil Boleslavem II. pro benediktinské mnichy. Postupně se v jeho držení vystřídaly i další řády. Za Přemysla Otakara I. nahradili benediktiny preferovaní němečtí rytíři, později toto území přechází do majetku řádu Křižovníků s červenou hvězdou, řádu založeného sv. Anežkou.

Za Karla IV. tady vyrůstaly rozsáhlé vinice s hospodářskými staveními, tak jak tomu bylo i na dalších místech Prahy. Vinné révě se poměrně dařilo, než byly vinice a sady několikrát rozvráceny a vypleněny cizími vojsky. Další neblahé události postihly Karlín za doby řádění husitů. Čtvrť se nevyhnula ani četným přírodním katastrofám, zejména povodním. Ta první mohutná udeřila již v roce 1432 a měla tak ničivý dopad, že strhla pět pilířů Karlova mostu a celé nynější Staroměstské náměstí bylo pod vodou. V osmnáctém století se historie opakovala a pak bohužel ještě jednou v novodobých dějinách, v roce 2002, kdy byl Karlín velmi zasažen tzv. „stoletou vodou“.

Více o Karlíně v novém článku

Share Button
Print Friendly

Zanechte svůj komentář

Jméno
Jméno*
E-mail
E-mail *
Web
Web